AFAX.PL Jarosław Czajka xxx    OFERTA FIRMY    xxx Osiągnij więcej
HOME OFERTA REFERENCJE PRACA KONTAKT FIRMA


Oferta

Ofertę firmy stanowią już istniejące, jak i produkowane na zamówienie systemy, których celem jest organizacja pracy w firmach handlowych, produkcyjnych oraz usługowych. Proponujemy:

Wspomaganie zarządzania (systemy wspomagające zarządzanie firmą):
  • PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE - system zarządza ważnym w aktualnych czasach procesem planowania przychodów, wydatków, budżetów poszczególnych działów, jak i zarządza procesem bieżącego kontrolowania realizacji zakładanych celów. Pozwala to na sprawdzanie w dowolnym momencie, czy realizowane zadania są zgodne z założeniami i jeśli nie - na dokonanie odpowiednich korekt planów oraz metod działania tak, aby firma mogła osiągnąć jak najlepsze wyniki.

  • PRODUKCJA - system pozwalający na planowanie zapotrzebowania materiałowo-surowcowego, w oparciu o receptury wyrobów i produktów. Daje możliwość zlecania wyrobów, automatycznie rozdzielając zadania produkcyjne na poszczególne stanowiska, biorąc pod uwagę ich zajętości. Monitoruje stany magazynowe i zestawia je z zamówieniami własnymi do dostawców, jak i w przypadku produktów, z zamówieniami od klientów. Na podstawie zamówień i dostaw program może kalkulować koszt wytworzenia produktów. Raportowanie dzielone jest na kilka etapów i w każdym z nich możliwe jest wskazanie, które składniki mają być dokładnie monitorowane, wraz z określeniem ilości strat oraz kontrolą jakości produktów i półproduktów. Możliwe jest zintegrowanie raportowania z systemem akordowym.

  • MAGAZYN, HANDEL - systemy służące do monitorowania stanów na magazynie, pilnujące rozliczeń towarów, rejestrujące zamówienia własne i obce, wystawiające dokumenty magazynowe, handlowe (faktury, korekty, WDT, WNT, etc.), pilnujące rozliczeń między dokumentami (rozliczenia zamówień, kontraktów, faktur, dokumentów magazynowych), zintegrowane z elektroniczną wymianą dokumentów EDI, obsługujące cenniki i przydzielone kontrahentom rabaty.

  • LOGISTYKA MAGAZYNOWA - MWS (Magazyn Wysokiego Składowania). System usprawniający procesy logistyczne oraz dający dostęp do szybkiej i kompleksowej informacji na temat znajdującego się w magazynach asortymentu. Zapewnia racjonalną gospodarkę przestrzenią magazynową, dając jasny i czytelny obraz wykorzystania danej powierzchni. Dzięki informatyzacji obsługa magazynu staje się wydajniejsza i prostsza, ponieważ użytkownicy systemu mają pełną wiedzę o lokalizacji danej partii asortymentu, o konkretnym numerze serii i innych ważnych parametrach, takich jak data ważności. MWS umożliwia szybszą kompletację asortymentu na podstawie zamówienia, przyspieszając tym samym wysyłkę towarów. Dzięki nowoczesnym czytnikom praca magazynu staje się znacznie bardziej efektywna. MWS pozwala na znaczne usprawnienie wszelkich procesów logistycznych zachodzących w firmie produkcyjnej czy dystrybucyjnej.

  • HURTOWNIE DANYCH - centralne źródło informacji dla całego przedsiębiorstwa, integrujące dane ze wszystkich systemów występujących w firmie. Stanowi zbiór odpowiednio uporządkowanych informacji, uzyskanych z systemów przedsiębiorstwa, takich jak program księgowy, handlowy, magazynowy, produkcyjny, budżetowy, itd. Zbiór ten może być prezentowany w dowolny sposób dając szeroką paletę raportów, zestawień i wykresów.

  • WORKFLOW (OBIEG DOKUMENTÓW) - System wspomagający rejestrację, ocenę oraz przepływ dokumentów przy pomocy narzędzi informatycznych. Daje na przykład możliwość automatycznego kierowania określonego rodzaju dokumentów do grupy docelowych osób (do roli) lub do konkretnej osoby. Wspomaga np. rejestrowanie zamówień, ocenę zdolności finansowej zamawiającego klienta, akceptację/odrzucanie zamówień, obsługę zwrotów. Moduł wspomaga wiele innych procesów i może się okazać bardzo przydatny zastępując obieg papierowy, wspomagając często opóźnione akceptacje dokumentów, które niekiedy wstrzymują działanie firmy, związane z realizacją projektu czy zamówienia.

  • SYSTEMY B2B (systemy klasy business-to-business) - projekty wspomagające relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a dostawcami, odbiorcami, punktami sprzedaży czy pośrednikami. Pomagają w komunikowaniu się z przedsiębiorstwami współpracującymi z daną firmą. Jednym ze sposobów ich działania jest udostępnianie on-line formularzy zamówieniowych, informacji o rozrachunkach, informacji o stanach magazynowych, jak też i elektroniczna wymiana dokumentów.

  • STRONY WWW - projektujemy i wykonujemy szybkie i łatwe w nawigacji strony internetowe, napisane w HTML lub w technologii PHP. Ofertę stanowić może tak strona typu wizytówka (np. nasza), jak i również sklep internetowy.
Współpraca:
  • W związku z naszym doświadczeniem jesteśmy także zainteresowani ofertami kooperacji w zakresie podwykonawstwa projektów lub pomocy przy ich tworzeniu, rozszerzaniu lub integrowaniu z istniejącymi w przedsiębiorstwach systemami. Przykładowo - możemy pomóc administratorom systemów informatycznych przedsiębiorstw w szybkim wdrożeniu systemu ERP w firmie i zapewnić szkolenie w zakresie serwisu i obsługi wdrażanego oprogramowania lub w razie potrzeby samemu pełnić funkcję serwisanta.


Copyright (c)2006-2009 AFAX.PL Jarosław Czajka